Saturday, May 16, 2009

Jadual Spesifikasi Ujian

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

Hale, 1980

A Table of Specifications consists of a two-way chart or grid (Kubiszyn & Borich, 2003; Linn & Gronlund, 2000; Mehrens & Lehman, 1973; Ooster, 2003) relating instructional objectives to the instructional content. The column of the chart lists the objectives or "levels of skills" (Gredler, 1999, p.268) to be addressed; the rows list the key concepts or content the test is to measure. According to Bloom, et al. (1971), "We have found it useful to represent the relation of content and behaviors in the form of a two dimensional table with the objectives on one axis, the content on the other. The cells in the table then represent the specific content in relation to a particular objective or behavior" .

Kubiszyn dan Borich (2003)

Jadual Spesisikasi Ujian adalah carta dua hala yang mengaitkan objektif pengajaran dan kandungan pengajaran. Lajur carta ini menyenaraikan objektif-objektif pengajaran, sementara baris carta ini pula menyenaraikan konsep-konsep utama yang diajar dan diukur.

Langkah pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian:

1) Mengkaji sukatan pelajaran

2) Menentukan jenis soalan

3) Menentukan bilangan soalan

4) Menganalisis objektif pengajaran


1) Mengkaji sukatan pelajaran

Aspek-aspek yang dikaji:

© Skop dan kedalaman pengajaran bagi sesuatu tajuk

© Pendekatan yang telah diambil dalam sesuatu tajuk

© Kepentingan bandingan di antara satu tajuk dengan tajuk-tajuk lain

© Kompleksitisesuatu tajuk

© Masa pengajaran yang diperuntukkan bagi sesuatu tajuk.

2) Menganalisis Objektif Pengajaran.

© Obejktif pengajaran dianalisis untuk menentukan pengetahuan dan kemahiran yang perlu diuji dan pada tahap kesukaran mana ia perlu diuji.

© Lazimnya aras pengetahuan dan kemahiran diasaskan kepada pembahagian yang dibuat oleh Bloom .

3) Menentukan jenis soalan.

© Domain objektif pengajaran (kognitif, afektif, psikomotor) dan peringkat objektif pengajaran perlu dtentukan terlebih dahulu sebelum menentukan jenis soalan.

4) Menentukan Bilangan Soalan

© Jumlah soalan harus mencukupi untuk mewakili kandungan pengajaran, domain objektif pengajaran, dan peringkat objektif pengajaran yang hendak diukur.

© Jumah soalan mempengaruhi kebolehpercayaan dan kesahan suatu ujian.

© Penentuan jumlah soalan perlu mengambil kira jangka masa ujian, jenis soalan dan kesukaran soalan, yang bergantung kepada peringkat objektif pengajaran, panjang soalan dan kemampuan bahasa pelajar.

Kepentingan Jadual Spesifikasi Ujian

© Kertas ujian dapat digubal secara sistematik

© Kesahan dari segi persampelan sukatan pelajaran adalah terjamin

© Taburan soalan mengikut tajuk adalah seimbang

© Ujian meliputi keseluruhan sukatan pelajaran

© Aras kesukaran ujian dapat dikekalkan dari tahun ke tahun, walaupun item dibina oleh pembina soalan lain.


Enam elemen yang perlu diketahui sebelum membina jadual spesifikasi ujian bagi ujian adalah :

(1) keseimbangan sasaram ujian

(2) keseimbangan tahap pembelajaran

(3) format ujian

(4) jumlah item

(5) bilangan item ujian bagi setiap sasaran tahap pembelajaran

(6) kebolehan kemahiran yang dipilih bagi setiap rangkakerja.

No comments:

Post a Comment

Selamat Datang... Kita Mendidik Kerana Allah

Dengan nama Allah yang Maha pemurah lagi Maha Mengasihani…

Assalamualaikum wa rahmatullahhi wa barakatuhu.

Salam setulus hati buat para sahabat-sahabatku, para muaddib yang bersama-sama mengorak langkah dalam perjuangan. Kita semua adalah muaddib, pembentuk adab. Mengapa ana menekankan konotasi ‘AL-Muaddib di sini berbanding Al-Muallim, atau Al Mursyid? Kerana Al Muaddib ialah insan yang membentuk akhlak, satu konotasi yang membawa maksud terus kepada matlamat akhir (hadaf al a'liyy) bagi tugas seorang pendidik .
Inilah tugas seorang Da’e. Mendidik insan, memanusiakan. (berusaha membentuk manusia yang kembali kepada fitrahnya- tunduk dan patuh kepada RabbNya)
Sahabatku, setiap individu telah tercatat padanya tugas dan amanah masing-masing yang perlu dikemudikan dengan penuh kesabaran saban hari.

Apa tugas seorang manusia?

1) Sebagai hamba
2) Sebagai Khalifah
3) Sebagai Da’e

Sebagai hamba,hak-hak seorang hamba perlu dilakukan. Sebagai Khalifah, kewajipan kita ialah menunaikan amanah sebagai ‘seorang yang mengurus (mengikut kemampuan seorang hamba) dan sebagai da’e, kita mengajak kepada yang ma’ruf dan mencegah kemungkaran, mengajak manusia tunduk dan patuh pada Allah dengan penuh ketaqwaan.


Dan wahai AL Muaddib, tugas yang tertulis untuk kita adalah berjuang membentuk manusia yang berfungsi sebagai hamba, khalifah dan da’e yang baik. Itulah tugas kita dari satu sudut sebagai mata rantai perjuangan.


Menimba Ilmu, menjaga akhlak, menyalurkan ilmu, membentuk dan mendidik akhlak diri dan mad’u (anak-anak, khususnya kepada Muaddib yang akan berjuang di bidang pendidikan) bukanlah suatu usaha yang mudah.


Kesabaran, Istiqamah, kemahuan dan Azam, serta kesedaran tanggungjawab menjalankan amanah ini perlu dipastikan sentiasa segar buat jiwa, sesegar cinta kita pada perjuangan, jihad.. Ya, dalam konteks yang sama, jihad kita ialah untuk memanusiakan manusia.,Memastikan anak-anak ini mendapat tarbiyyah di peringkat awal supaya laluan mereka untuk menjadi jundiy yang berdiri teguh di saff tenteraNya menjadi mudah, ..InsyaAllah, Walau apapun, hanya Allah yang layak memudahkan segala urusan hambanya, milik Allahlah bagi setiap jiwa, ruh, jasad, niat dan usaha kita.Wahai sahabat-sahabatku, diri yang penuh dhaif ini menyeru kita bersatu tega mempertahankan manhaj pendidikan yang benar, kaedah pendidikan asli yang diajarkan Rasullullah, menapis segala bentuk doktrin pendidikan orientalis, yahudi atau nasrani yang telah lama cuba mengucar-kacirkan sistem hidup dan pemikiran kita.
Sama-samalah kita berusaha menjernihkan anak-anak yang akan kita didik ini dengan kefahaman Islam yang sejati.


InsyaAllah… ikhlaskan niat tugas mendidik ini untuk Allah semata, pasakkan keyakinan bahawa kemenangan itu telah disediakan, yakin dengan janji-janjinya , suburkan kesabaran dalam menghadapi mehnah…
“Dari Sahabat Annas bin Malik r.a berkata, Rasulullah s.a.w bersabda, bahawa Allah Azza Wa Jalla berfirman:
Orang yang berjuang di jalan Allah, dia menjadi tanggunganku, jika aku memegangnya (mengambil nyawanya) aku wariskan syurga kepadanya. Dan jika aku mengembalikannya ( tidak mati dalam perjuangan), aku kembalikan dia dengan pahala atau ‘harta rampasan’(hasil)… “


( Hadith Sahih)